MenuMenu

Kategorier

Arbejdshandsker inddeles i 3 kategorier afhængig af type, og hvilken risiko eller fare handskerne skal beskytte mod:

 

Kategori 1

Handsker som anvendes i lavrisikosituationer. Eksempel på handsker i denne kategori er husholdningshandsker til beskyttelse mod vaske-, opvaske-, rengøringsmidler og handsker til beskyttelse mod varme ting eller temperaturer, som ikke overstiger +50° C. Øvrige handsker i denne kategori kan være til lettere arbejde i f.eks. have eller arbejdsopgaver, hvor risikoen for alvorlig skade er begrænset.

 

Kategori 2

Alle typer handsker, som ikke klassificeres som kategori 1 eller 3.
I denne kategori klassificeres handsker, som anvendes, hvor risikoen ikke klassificeres som lav eller meget høj. Her kræves det også, at handskerne er afprøvet i et akkrediteret testinstitut og typegodkendt af et alment organ. Disse handsker skal være mærket med et piktogram, som viser handskernes beskyttelsesfunktion. I denne kategori finder man ofte handsker, som beskytter mod kemiske risici i henhold til EN 388.

 

Kategori 3

Handsker som skal anvendes i meget farlige miljøer, og hvor der er risiko for, at en
alvorlig skade kan indtræffe. Handsker i denne kategori anvendes, når der er risiko for, at en alvorlig eller permanent skade kan indtræffe f.eks. håndtering af meget aggressive kemikalier. For at disse handsker skal kunne CE-mærkes, kræves det, at de er testet af et akkrediteret testinstitut, typegodkendt af et anmeldt organ, samt at fremstillingskontrol af produkt eller produktion udføres.